Web service Public Search

Doelgroep

Welke gegevens

Update van de gegevens

Prijs

Toegang aanvragen

Technische informatie

In het kader van de economische transparantie en een open beleid  stelt de KBO publieke gegevens beschikbaar in de vorm van een web service. Alle gegevens en de meest courante zoekmogelijkheden kunnen op die manier geïntegreerd worden in uw toepassingen. Zo beschikt u op het gewenste moment steeds over de meest actuele en officiële informatie over een onderneming en zijn vestigingseenheden. Dit volledig in uw eigen toepassingen.

Doelgroep

Iedereen kan toegang aanvragen tot de web service Public Search.

Welke gegevens

De gegevens die opgesomd staan in de catalogus met de herbruikbare gegevens voor de licentie “Webservice Public Search ”.

Het betreft de publieke actieve gegevens van de in KBO ingeschreven ondernemingen en vestigingseenheden. De gegevens van stopgezette ondernemingen die actief waren op het moment van stopzetting, zijn eveneens beschikbaar.

U kunt op verschillende manieren opzoekingen doen:

  • Op basis van het ondernemingsnummer of van het vestigingseenheidsnummer (VE)

  • Op basis van de benaming / naam van de onderneming of van de VE

  • Op basis van het adres van de onderneming of van de VE

  • Op basis van de ingeschreven activiteiten van de onderneming of van de VE

  • Op basis van toelatingen

Meer informatie kunt u in het cookbook  terugvinden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Indien informatie niet openbaar getoond mag worden omwille van de privacywetgeving, krijgt u de volgende boodschap te zien:
« Geen gegevens beschikbaar wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ».

Voor ondernemingen natuurlijk persoon is het maatschappelijk adres van de onderneming het domicilieadres van de oprichter. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt het adres van de oudste actieve vestigingseenheid getoond in plaats van het domicilieadres.

Update van de gegevens

Elk nieuw of aangepast gegeven in de databank, zal de dag erop beschikbaar zijn via de webservice. De gegevens die ingebracht of gewijzigd werden tijdens het weekend, zullen beschikbaar zijn vanaf de dinsdag erop.

Prijs

Deze dienst kost 50 EUR voor 2000 requests.
Een request is een opzoeking of een opvraging van een onderneming/vestigingseenheid via de webservice.

Hoe toegang bekomen?

Om gebruik te maken van de public search webservice, dient u zich online te registreren en de gebruiksvoorwaarden  te aanvaarden. Nadien bekomt u een account waarmee u de webservice kunt testen. Dit is gratis. Indien u de webservice in productie wilt brengen in uw toepassing, dient u ‘pakketten’ te bestellen. Een pakket bevat 2000 requests.
U kunt bestellen via dezelfde toepassing die u gebruikt heeft om u te registreren. U geeft het aantal gewenste eenheden ‘pakketten’ in en u zult via e-mail een betalingsuitnodiging ontvangen die drie maanden geldig blijft. U dient via overschrijving te betalen. U vult in het veld “gestructureerde mededeling” de mededeling in die vermeld wordt in de betalingsuitnodiging. Na ontvangst van de betaling, zullen de gevraagde pakketten binnen 7 werkdagen geactiveerd worden. Vanaf het moment van activatie, kunt u de requests via uw eerder verkregen account opvragen.

Binnen elk antwoord dat onze server naar uw toepassing terugstuurt, is het aantal nog beschikbare requests geïntegreerd. Op deze manier blijft u op de hoogte van de openstaande aanvragen en wordt u de mogelijkheid geboden om tijdig een nieuw pakket bestellen.

Technische informatie

Meer informatie kunt u in het cookbook  terugvinden.

KBO

Publicaties KBO

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link