Bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen

Hebt u al voorstellen gekregen om uw adresgegevens in te lassen in elektronische of traditionele beroepengidsen? Hebt u onlangs een factuur gekregen met het voorstel de domeinnamen voor uw activiteit terug te kopen? Hebt u bezoek gekregen van een ronselaar die u voorstelde reclame te maken in een regionaal blad?

Onderteken niets, betaal niets! Lees goed de kleine lettertjes en wees op uw hoede voor warrige informatie. Als u twijfelt, onderteken dan niets!

Bedrog met beroepengidsen: hoe gaat dat in zijn werk?

Reclame-inlassingen: zijn ronselaars altijd eerlijk?

Bedrog met domeinnamen: een nieuw fenomeen

Enkele goede reflexen

Om meer te weten over bepaalde vormen van bedrog …

 

Bedrog met beroepengidsen: hoe gaat dat in zijn werk?

U ontvangt per brief, fax of e-mail een bericht waarin men u verzoekt de adresgegevens van uw onderneming (zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s) te corrigeren met het oog op een bijwerking. Men vraagt u het document te ondertekenen en terug te sturen. Maar wanneer u dit document ondertekent, bent u gebonden door een buitensporig duur contract dat pas 2 of 3 jaar later afloopt. Bovendien krijgt u er maar een middelmatige dienstverlening of helemaal niets voor.

Er wordt ook nog een andere werkwijze gebruikt. U ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. De betaling van deze factuur impliceert dat u het aanbod hebt aanvaard. Ook in dit geval zit u opgescheept met een duur contract van verscheidene jaren.

Reclame-inlassingen: zijn ronselaars altijd eerlijk?

U krijgt bezoek van een ronselaar die u verzoekt te betalen om reclame voor uw onderneming in te lassen in een catalogus die in de regio verspreid en/of verkocht wordt ten voordele van liefdadige doelen.

In de meeste gevallen is het liefdadig doel twijfelachtig. Deze ronselaars zoeken enkel hun profijt onder een vals voorwendsel.

Zodra u het eerste aanbod van de ronselaar hebt aanvaard, wordt u gevraagd het plaatsen van reclame te bevestigen. Ga absoluut de exacte titel na van de catalogus waarvoor u een handtekening wordt gevraagd! Een van de werkwijzen van de ronselaars bestaat erin u, op het ogenblik van deze bevestiging, uw handtekening te vragen om een tweede reclame-inlassing in een ander blad te laten publiceren. Deze ronselaars geven over het algemeen verscheidene magazines uit en profiteren van een ogenblik van onoplettendheid om u twee contracten te laten ondertekenen.

Bedrog met domeinnamen: een nieuw fenomeen

Ook hier zijn er twee methodes. De eerste bestaat erin u op te bellen en te vragen domeinnamen te betalen tegen woekerprijzen. Deze domeinnamen zouden door anderen kunnen worden gekocht en het imago van uw firma kunnen schaden als ze slecht worden gebruikt. Vaak hebben de aangeklampte firma’s al een internetsite die eindigt op de extensie .be, en stelt men hen voor zeer dringend de extensies .biz, .net, .name, enz. te kopen.

Bij de tweede methode stuurt men u een factuur met de vermelding “herinnering”. Deze factuur zet u er meestal toe aan om zo vlug mogelijk te betalen zonder na te gaan of ze terecht is. Het verdient aanbeveling dat u altijd aandachtig bent en alle vermeldingen, vooral de klein gedrukte, analyseert. Door deze vermeldingen te lezen, kunt u vaststellen dat het om een offerte gaat en niet om een onbetaalde factuur. U heeft dus geen voorafgaand contract ondertekend.

Enkele goede reflexen

Onderteken niets!

De handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat u niet begrijpt.

Betaal niets!

Zelfs al ontvangt u een factuur waarop de vermelding “herinnering” al of niet is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.

Al ondertekend? Al betaald?

Stop eerst en vooral alle verdere betalingen!

Als u het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk (bijvoorbeeld een verkoop met een liefdadig doel terwijl er van liefdadigheid geen sprake is, een factuur zonder voorafgaand contract, …), dan kunt u klacht indienen bij de FOD Economie. Deze FOD heeft immers als opdracht toe te zien op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en met name dat de verkopers de economische regelgeving naleven.

Indien u uw rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen, een kosteloze verbreking van het ondertekende contract, enz.), zullen enkel de gerechtelijke overheden u hierbij kunnen helpen.

Een van de doelstellingen van de Algemene Directie Economische inspectie van de FOD Economie is de oneerlijke handelspraktijken te doen stoppen in het algemeen belang. Om te vermijden dat anderen in de val lopen, kunt u de Economische Inspectie op de hoogte te brengen van de praktijken waarvan u het slachtoffer was.

Opgepast !

Wij raden u aan uiterst voorzichtig te zijn wanneer u aanbiedingen (voorbeeld 1 (PDF, 65.86 Kb), voorbeeld 2 (PDF, 49.1 Kb)) ontvangt van de volgende maatschappijen :

 • Adressengids Vlaanderen
 • Bedrijfinuwregio.nl/ Bedrijfinuwregio.be

 • BE Domein Host
 • Best Print
 • BMS / XL Media
 • BPS (Belgium Packet Service)

 • Call Center Vlaanderen BVBA

 • Construct Data

 • Custom Contact Nederland (bedrijvenonline.nu)

 • DAD - Deutscher Adressdienst / Registre Internet belge

 • Datafocus
 • DND BVBA
 • Drukkerij Rubrecht
 • Easy Pages Ltd / European www register

 • Edition Hekking Cornélis

 • EMS European Marketing Service - Pages Jaunes Belgique

 • Euro Business Guide

 • Euro Media Conseil / Ema Web Vision

 • Euroguide.de

 • European City Guide

 • European trademark publications (ETP)

 • Expo Guide

 • Firma Mareel
 • GCS - Global Call Services
 • Gele-gids.com

 • Global Earth Register

 • Globe Trade Control

 • Guide pour la ville

 • IBR International Business register - Pages Jaunes Belgique

 • Index-Entreprise / Etude Grivière SAO France

 • Inet Biz Solutions

 • injebuurt.net NEW !
 • Intercable Verlag
 • International Patent and Trademark Service (IPTR)

 • I.P.M.G (Intellectual Property Mangement Group)

 • IRD

 • MCF - Services des Professionnels

 • MCH Printing Services / International Publicity Services (IPS)

 • Media Belgique Design

 • Media Center Europe

 • Media Connect

 • Media Group Vlaanderen

 • Media Print

 • Media Service AS

 • Media Service Verlag

 • Nederland Media Register

 • Nouvel annuaire / Belga Marketing / Internet Bedrijvengids / Annuaire pro / Bedrijvengids Belgie

 • Office world / Office max NEW !

 • Online adresgegevens.net

 • Pan World Life

 • Print Media Group / Plan de ville (Attention : ne pas confondre avec PrintMedia Group de Genk, une entreprise qui porte en effet pratiquement le même nom mais qui n'a rien à voir avec le démarchage publicitaire.)

 • Publi Trends

 • Registre des Branches professionnelles

 • Service-pro / Eurl Media Press

 • T.I.P.O (Trademark Intellectual Property Office)

 • TM - Collections

 • TVV - Tele Verzeichnis Verlag / Portail des Entreprises / Centraal Handelsregister NEW !

 • Uitgeverij Vilain
 • United Lda / Nova Channel / Temdi / Med1web

 • Unitel Nijmegen B.V. (uw-adres en web2day)

 • uwadresgids.net NEW !
 • vindbedrijf.net NEW !
 • Webdirect
 • WIPT

 • World Business Guide

 • World Company Register / World Company Directory

 • WZD - Wolf SW / Banque Centrale des données économiques

 • Yellow-Pages

 • Zoom Trends SL

 

Om meer te weten over bepaalde vormen van bedrog…

Hoe te strijden tegen consumentenbedrog in het algemeen ?

Het doel van een bedrieger is geld van u te stelen, of zelfs uw identiteit aan te nemen om in uw naam te handelen. De eenvoudigste en doeltreffendste reactie daartegen is de u gedane voorstellen af te wijzen, ook al zijn die verleidelijk (wonderproducten, gemakkelijke geldwinst, enz.), en geen persoonlijke gegevens mee te delen

Nigeriaanse brieven

Is het u nooit overkomen dat u een verleidelijk voorstel krijgt van financiële transactie of investering? Loop er niet in, wantrouw offertes die te schoon zijn om waar te zijn !

Valse loterijen

Is het u nooit overkomen dat u belangrijke (materiële of financiële) winsten beloofd werden? Wantrouw zulke offertes! Die zijn te mooi om waar te zijn!

Betaaltelefoonnummers van het type 0900 of diensten via sms

De meeste diensten via telefoon worden veelal tegen een correcte prijs gefactureerd. Volgens de wet mag u op elk ogenblik de tarieven ervan raadplegen. Niettemin slagen sommige dienstverleners erin u geld af te troggelen via betaalnummers door van uw onoplettendheid misbruik te maken.

Huisarbeid

Veel mensen trachten hun koopkracht te vermeerderen met thuiswerk. Zorg echter dat u niet in de val loopt van kwaadwillige mensen. Een aantal van dergelijke aanbiedingen gebruiken betaaltelefoonlijnen of dure sms-diensten, zogenaamd ten einde werkzoekenden in te schrijven. Wees waakzaam!

Autoreclame

Brandstofprijzen schieten omhoog. Het idee dat er geld met je wagen kan verdiend worden, wordt dan ook zeer verleidelijk. Blijf waakzaam: sommige ondernemingen zijn niet altijd correct.

Geschillen en klachten

Bent u jammer genoeg het slachtoffer geweest van dit bedrog, dan kunt u klacht indienen bij de Economische Inspectie.

U kunt ook klacht indienen bij de gerechtelijke overheden, via uw plaatselijk politiekantoor.

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link