De Collectieve centra

De Collectieve centra

De Collectieve centra zijn onderzoekscentra ingesteld op een sectorale basis.

Ze worden opgericht om de technische vooruitgang in hun sector te promoten en te coördineren.

De Belgische Collectieve centra vinden hun oorsprong in de besluitwet van 30 januari 1947, genaamd "De Groote-wet". Hierbij wordt hen een bijzonder statuut toegewezen. Elke onderneming in de sector van het centrum moet er verplicht lid van zijn en een bijdrage betalen. De berekeningswijze van de bijdrage wordt door de ondernemingsleden vastgelegd.

Hun activiteiten 

Er zijn drie soorten activiteiten:

  • collectief onderzoek;
  • verzameling en verspreiding van technische informatie;
  • individuele dienstverlening met wetenschappelijk of technisch karakter aan hun leden.

De beheersorganen

De Collectieve centra worden beheerd door de algemene Raad die vergelijkbaar is met de algemene vergadering van een vzw en haar vaste comité verwant aan de Raad van bestuur.

Deze organen bestaan meestal uit vertegenwoordigers van bedrijven in de sector.

De FOD Economie en vakbondsorganisaties nemen deel aan het beheer  van de centra door hun aanwezigheid in beide beheersorganen.

De regionale overheden die voor het onderzoek bevoegd zijn evenals de wetenschappelijke en academische wereld zijn vertegenwoordigd in de algemene Raad.  

De Collectieve centra en de FOD Economie

De vertegenwoordigers binnen de beheersorganen van de Collectieve centra zorgen voor het naleven ven de bepalingen zoals vastgesteld door hun bijzonder juridisch statuut.

De Collectieve centra zijn onmisbare partners van de FOD Economie in haar optreden ter versterking van het concurrentievermogen van de bedrijven in hun sector. De FOD Economie steunt als dusdanig de acties van de Collectieve centra betreffende normalisatie en intellectuele eigendom, namelijk:

  1. De studies voor prenormalisatie
  2. De Normen-Antennes
  3. De Octrooicellen

De betrokken sectoren

Er zijn 9 centra die dit bijzondere statuut aangenomen hebben in de volgende sectoren:

 Andere werden met dezelfde doelstellingen opgericht, op basis van een vrij toegestaan lidmaatschap en bijdrage. Het gaat om de volgende sectoren:

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Normalisatie en Competitiviteit

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Normalisatie en Competitiviteit

NG
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 74 40
Fax: 02 277 54 42
E-mail: norcom@economie.fgov.be