De Normen-Antennes: gratis ondersteuning over normen in uw domein!

Wat zijn Normen-Antennes?

De Normen-Antennes zijn het contactpunt waar alle ondernemingen terecht kunnen voor gratis gepersonaliseerd advies over normen in hun specifiek domein.

Er zijn momenteel 33 Normen-Antennes opgericht in 8 sectorale Collectieve onderzoekscentra.

Wat is een norm?

Een norm bestaat uit een geheel van technische specificaties die gelden voor een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’ en worden op vrijwillige basis toegepast. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties. Ze vergemakkelijken dus de markttoegang.

Waarom beroep doen op een Normen-Antenne?

Weet u niet welke normen van toepassing zijn op uw producten, processen of diensten? Heeft u specifieke vragen over een bepaalde norm? Of wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen van normen?

De Normen-Antennes beantwoorden uw vragen over het interpreteren en het toepassen van normen in 33 verschillende domeinen. Ook informeren ze u, via onder andere infosessies en artikels, over bestaande normen en normontwerpen. Daarnaast ondersteunen ze de kmo’s bij deelname aan de normontwikkeling.

In welke domeinen en sectoren ondersteunen de Normen-Antennes uw onderneming?

(Klik op de links voor bijkomende informatie over een bepaalde Normen-Antenne)

Sector
(Centrum)

Domein

Bouw (WTCBExterne link)

BrandpreventieExterne link
EurocodesExterne link
Energie en binnenklimaatExterne link
AkoestiekExterne link
Water & DakenExterne link
Beton-Mortel-GranulatenExterne link
Toleranties en uitzichtExterne link
BouwdetailsExterne link
GeotechniekExterne link

Textiel (CentexbelExterne link)

KledingtextielExterne link
Technisch textielExterne link
InterieurtextielExterne link
Nonwoven en textielproducten voor hygiëne en de cosmetica toepassingenExterne link
Gebruik van gerecycleerde kunststoffen en textiel als grondstofExterne link
Keramiek
(CWOBKNExterne link)
Keramiek en Glas
Hout
(TCHN(WOOD.BE)Externe link)
HoutExterne link
Technologie
(SirrisExterne link)
Algemene veiligheid en kwaliteit van machines en uitrusting
Process Equipment
Bouwproducten
Elektrotechniek
ICT
Energie-efficiëntie
Transport
Industrie 4.0
Additive manufacturing
Wegenbouw
(OCWExterne link)
Materialen en uitrusting voor de wegExterne link
Cement
(OCCNExterne link)
Beton-Mortel-GranulatenExterne link
Bouw (WTCBExterne link) & Technologie (SirrisExterne link)Manueel bediende en aangedreven gevelelementenExterne link
Technologie (SirrisExterne link) & Keramiek(CWOBKNExterne link)Nanomaterialen
Bouw (WTCBExterne link) &  Coatings (CoRiExterne link)AfwerkingExterne link

Lassen
(BILExterne link)

LastechniekExterne link
Technologie(SirrisExterne link) & Elektrotechniek en electronica (BECExterne link)Smart cities
Bouw (WTCBExterne link) & Elektro  (TecnolecExterne link)Verlichting

Wat is de rol van de FOD Economie?

De Normen-Antennes worden financieel ondersteund door de FOD Economie via het Bureau voor Normalisatie aan wie deze opdracht toegewezen werd. Tevens voert ze toezicht uit op de werking ervan.

Nuttige documenten

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Normalisatie et Competitiviteit

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Normalisatie et Competitiviteit

NG II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 92 38
Fax: 02 277 54 42
E-mail: normen.antennes@economie.fgov.be