Verkoop met verlies

 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de vrije beroepen

Het boek VI "Marktpraktijkten en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER), verbiedt elke handelaar een goed met verlies te verkopen (art. VI.116 WERExterne link).

Een verkoop met verlies is een verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen een onderneming het goed heeft gekocht, na aftrek van:

  • toegekende en definitief verworven kortingen;

  • niet definitief verworven volumekortingen, ten belope van 80% van de verworven volumekortingen in het voorbije jaar voor hetzelfde goed.

Het art. VI.117 WERExterne link, voorziet echter een reeks uitzonderingen gekoppeld aan bijzondere omstandigheden, waarin verkoop met verlies toegelaten is:

  • naar aanleiding van soldenverkoop of uitverkoop;
  • met als doel de goederen die vatbaar zijn voor snel bederf van de hand te doen als hun bewaring niet meer kan worden verzekerd;
  • ten gevolge externe omstandigheden;
  • goederen die technisch voorbijgestreefd zijn of beschadigd zijn;
  • de noodzakelijkheid van concurrentie.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link