Afgedwongen aankopen

Artikelen 94,6° en 98 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming verbieden elke onderneming om een persoon zonder voorafgaand verzoek een goed of een dienst te bezorgen en hem te vragen dit goed of deze dienst aan te kopen of terug te sturen naar de verzender indien hij deze niet wenst.

De persoon moet het goed of de dienst in geen geval betalen. Hij is evenmin verplicht deze terug te sturen naar de onderneming.

Er is één uitzondering voorzien: voor filantropische verkoop. In dat geval moet het volgende vermeld staan op de documenten die bij de verzending zijn gevoegd: "De geadresseerde heeft geen enkele verplichting, noch tot betaling, noch tot terugzending."

 

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link