Afgedwongen aankopen

Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.103, 6° WERExterne link en art. VI.38, lid 3 WERExterne link

Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.70, 6° WERExterne link en art. XIV.19, lid 3 WERExterne link

De ondernemingen of de beoefenaars van een vrij beroep mogen niet aan een andere persoon, hetzij een consument, een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroep, zonder zijn voorafgaand verzoek een goed of een dienst bezorgen, met het verzoek het te kopen of als hij dit niet wenst te houden, het terug te sturen aan de verzender.

In ieder geval moet de persoon die het ontvangt niet betalen voor het goed of de dienst. Hij is evenmin gehouden tot het terugzenden ervan aan de onderneming  of aan de beoefenaar van een vrij beroep die het hem heeft opgestuurd. Het feit dat de consument niet reageert betekent niet dat hij ermee instemt.

Een afwijking kan toegekend worden voor filantropische verkopen wanneer de geadresseerde een andere persoon dan een consument is. In dat geval moet het nummer van de bekomen autorisatie voorkomen op de documenten die bij de verzending gevoegd zijn alsook de volgende zin: “de geadresseerde heeft geen enkele verplichting, noch tot betaling, noch tot terugzending.”

 

 

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link