Afgedwongen aankopen

Het boek VI  "Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) verbiedt elke onderneming om een persoon, hetzij een consument dan wel een onderneming, zonder voorafgaand verzoek een goed of een dienst te bezorgen, met de vraag het te kopen of terug te sturen naar de verzender indien hij het niet wenst te houden(WER Boek VI art 103, 6° en 108Externe link).

In ieder geval moet de persoon die het ontvangt niet betalen voor het goed of de dienst. Hij is evenmin gehouden tot het terugzenden ervan aan de onderneming. Het feit dat de consument niet reageert betekent niet dat hij ermee instemt (WER Boek VI art. 38, lid 3Externe link en art 108, lid 4Externe link).

Een afwijking  kan toegekend worden voor filantropische verkopen wanneer de geadresseerde een andere persoon dan een consument is. In dat geval moet het nummer van de bekomen autorisatie voorkomen op de documenten die bij de verzending gevoegd zijn alsook de volgende zin: “de geadresseerde heeft geen enkele verplichting, noch tot betaling, noch tot terugzending.” (WER Boek VI art 108, lid 3Externe link)

 

 

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link