De beroepskaart voor vreemdelingen

Deze materie behoort tot de bevoegdheden die naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen werden. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Coördinaten van de bevoegde instanties:

Vlaanderen

Vlaamse Overheid

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen
Dienst Economische Migratie

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Tel.: 02 553 08 80
E-mail: beroepskaart@vlaanderen.be

Website: Beroepskaart voor vreemdelingenExterne link

Brussel

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Tel.: 02 204 13 99
Tel.: 02 204 15 28

E-mail:  arbeid.eco@gob.irisnet.be  

Website: De beroepskaart voor vreemdelingenExterne link

Wallonie

Service public de Wallonie

Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche
Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle - Direction de l'Emploi et des Permis de travail

Place de la Wallonie 1 - bâtiment II, 4ème étage
5100 Namur (Jambes)

Tél. : 081 33 43 92
E-mail : professionalcard@spw.wallonie.be  

Site web : La carte professionnelleExterne link 

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link