Economische vergunningen

In dit hoofdstuk vindt u informatie betreffende de economische vergunningen nodig om een ambulante activiteit of een kermisactiviteit uit te oefenen, een beenhouwerij of spekslagerij uit te baten alsook om als niet-Europese vreemdeling een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgische grondgebied.

Publicaties

6e

Deze materie behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Overzicht van de geregionaliseerde bevoegdheden

Dienst Economische Vergunningen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Economische Vergunningen

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 77 23
Fax : 02 277 97 63 
E-mail: info.EVA@economie.fgov.be
info.SAEV@economie.fgov.be