De ondernemingsloketten

Wat zijn ondernemingsloketten?

Een ondernemingsloket is een privéorganisatie (vzw) die administratieve diensten verleent aan ondernemingen. Ondernemingsloketten zijn erkend door de Minister die Middenstand als bevoegdheid heeft.

Welke diensten?

Ondernemingsloketten verlenen de volgende diensten aan ondernemingen:

 • Zij kunnen handels-, niet handelsondernemingen naar privaat recht en ambachtsondernemingen inschrijven in de KBO.
 • Zij onderzoeken welke wettelijke en reglementaire voorwaarden handels- en ambachtsondernemingen moeten voldoen om hun activiteit te mogen uitoefenen.
 • Zij verrichten administratieve formaliteiten voor ondernemingen ten aanzien van alle federale administraties.
 • Zij waarborgen de toegang tot gegevens die zijn opgenomen in het handelsregister.
 • Zij innen voor de overheid het recht van inschrijving als handels- en ambachtsonderneming, de publicatiekosten, de registratierechten en de zegelrechten.
 • Zij bewaren de archieven.
 • Zij kunnen op verzoek van de onderneming bijkomend advies en begeleiding verlenen.

Controle van toelatingen en vergunningen

Sommige ondernemingen moeten een toelating of vergunning hebben vóór zij in de KBO kunnen worden ingeschreven. De ondernemingsloketten controleren of zij aan die voorwaarden voldoen.

Welke toelatingen en vergunningen?

Ondernemingsloketten controleren voor inschrijving in de KBO de volgende toelatingen en vergunningen:

 • een bewijs van de ondernemersvaardigheden:
  • een bewijs van een basiskennis bedrijfsbeheer
  • akten die beroepsbekwaamheden bewijzen
 • een beroepskaart voor vreemdelingen
 • een machtiging voor ambulante activiteit
 • een machtiging voor kermisactiviteiten
 • een vergunning van beenhouwer en/of spekslager

Andere toelatingen

Andere toelatingen worden door de bevoegde controlediensten pas achteraf gecontroleerd.

Beheersdienst KBO

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Beheersdienst van de KBO

Northgate II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Contact center 0800 / 120 33 
Helpdesk 02 / 277 64 00
email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Openingsuren:
09:00 - 12:00
14:00 - 16:00