Inschrijving in de KBO

Inschrijving in de KBO

Welke ondernemingen moet zich laten inschrijven?

De volgende ondernemingen moeten zich laten inschrijven in de KBO:

  • rechtspersonen naar Belgisch recht

  • de vestigingseenheden, organisaties en diensten naar Belgisch recht die een missie in het algemeen belang uitvoeren of verbonden zijn aan de openbare orde en die beschikken over een financiële autonomie en een verschillende boekhouding dan de rechtspersonen naar Belgisch recht waarvan ze afhangen

  • rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die beschikken over een zetel in België of zich moeten inschrijven in uitvoering van een verplichting die is opgelegd door de Belgische wetgeving.

  • verenigingen zonder rechtspersoon die zich moeten inschrijven in uitvoering van een verplichting die is opgelegd door de Belgische wetgeving.

  • natuurlijk personen die als zelfstandige:

    • een economische en professionele activiteit uitoefenen in België op een regelmatige manier, in hoofd of bijberoep

    • zich moet inschrijven in uitvoering van een verplichting opgelegd door de Belgische wetgeving

Ook alle vestigingseenheden moeten bij de KBO worden ingeschreven.

Waar moet een onderneming zich laten inschrijven?

De inschrijving van ondernemingen vindt plaats bij een griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel of bij een ondernemingsloket.

De inschrijving van ...

vindt plaats bij ...

ondernemingen vernoemd in het vennootschapsrecht (nv,bvba,...) en vzw's, internationale vzw's en stichtingen

griffies van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ondernemingen natuurlijke persoon
(handels- en niet-handelsondernemingen naar privaat recht)

erkend ondernemingsloket.

vestigingseenheden van alle ondernemingen
(zowel handels- als niet-handelsondernemingen naar privaat recht)

Ook een wijziging van niet-statutaire gegevens kan uitgevoerd worden door een ondernemingsloket.

Ondernemingsnummer

Bij inschrijving in de KBO krijgt elke onderneming een ondernemingsnummer . Het gebruik van dat nummer is wettelijk verplicht.

Beheersdienst KBO

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Beheersdienst van de KBO

Northgate II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Contact center 0800 / 120 33 
Helpdesk 02 / 277 64 00
email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Openingsuren:
09:00 - 12:00
14:00 - 16:00