KBO - My Enterprise

My Enterprise is een beveiligde toepassing die toegankelijk is via de computer, tablet of smartphone.
Aanmelden kan op verschillende manieren:

  • elektronische identiteitskaart met (draadloze) kaartlezer,

  • token of

  • mobiele app.

U krijgt automatisch een overzicht van de ondernemingen waarvan u de gegevens mag raadplegen of aanpassen.

Externe link

Welke gegevens vindt u hier?

U kunt alle ingeschreven gegevens over uw onderneming en vestigingseenheden opzoeken.

Deze gegevens zijn vaak openbaar. Het is dus belangrijk dat deze informatie correct is. My Enterprise helpt u om uw gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.

Hoe zoekt u gegevens op?

Toegang

Niet iedereen in de onderneming heeft toegang tot My Enterprise. Enkel de personen die de onderneming mogen vertegenwoordigen hebben automatisch toegang. Raadpleeg  de "Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen" (PDF, 329.56 Kb)

Bent u vertegenwoordiger in een onderneming en vindt u die onderneming niet terug in het overzicht van My Enterprise? Dan is het mogelijk dat uw functie niet werd ingeschreven in de KBO.

Via My EnterpriseExterne link kunt u gemakkelijk een aanvraag indienen om deze ontbrekende vertegenwoordiger te laten inschrijven.

Indien u wenst, kunt u ook het formulier "Ontbrekende Vertegenwoordiger" (PDF, 247.76 Kb) invullen en doorsturen naar  de KBO Beheersdienst.

Hou er rekening mee dat we de digitale aanvragen via My Enterprise eerst behandelen.

Volmachten My Enterprise

De vertegenwoordigers kunnen een volmacht geven aan iemand anders. Deze gevolmachtigden hebben dan binnen de toepassing dezelfde rechten als de vertegenwoordigers.

My EnterpriseExterne link biedt de mogelijkheid aan om deze volmacht

  • in te schrijven,

  • te herroepen of

  • op te zeggen.

Indien u wenst, kunt u ook  de formulieren invullen en doorsturen naar de KBO Beheersdienst:

Volmachten om aangetekende zendingen af te halen

Als u toegang hebt tot de gegevens van een onderneming in My Enterprise, kunt u aan derden een volmacht geven om aangetekende zendingen in ontvangst te nemen voor de onderneming en/of vestigingseenheid. Inschrijven of aanpassen van deze mandaten kunt u via My EnterpriseExterne link.

Personen met de volmacht om aangetekende zendingen af te halen, kunnen inloggen in My Enterprise en een beperkt aantal gegevens raadplegen. Ze kunnen ook een document afprinten waarmee ze aangetekende zendingen voor de onderneming en/of vestigingseenheid mogen ontvangen.

De volmacht om aangetekende zendingen af te halen, kan worden ingeschreven op het niveau van de onderneming of van de vestigingseenheid.

  • Als de volmacht is ingeschreven op niveau van de onderneming, dan kan deze persoon aangetekende zendingen in ontvangst nemen voor de onderneming en al haar vestigingseenheden.

  • Met een toekenning op niveau van de vestigingseenheid kan dit enkel voor die bepaalde vestigingseenheid.

Hoe verbetert u gegevens?

Bepaalde incorrecte gegevens kunt u zelf verbeteren.

Over welke gegevens gaat het?

Welke gegevens u mag en kunt wijzigen, toevoegen of verbeteren hangt af van uw hoedanigheid en rechtsvorm. In deze tabel vindt u een overzicht:

GegevensAlle ondernemingenNiet-handelsondernemingen naar privaat rechtVzw’s
Adres van een vestigingseenheid *Aanpassen

Inschrijven
Aanpassen

Inschrijven
Aanpassen

Contactgegevens

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Benaming van een vestigingseenheid

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Bankrekening

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Volmachten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Begin-en einddatum van een vestigingseenheidInschrijven en Aanpassen van de begindatum

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

Activiteiten

Inschrijven
Aanpassen

Inschrijven
Aanpassen
Stopzetten

* Opgelet: Als u zelf het adres van uw vestigingseenheid aanpast, moet u nog steeds de juiste gegevens van uw vergunningen/vestigingsattesten doorgeven aan de betrokken diensten.

Hoe laat u andere gegevens aanpassen?

My EnterpriseExterne link geeft u de mogelijkheid om een elektronisch aanvraag in te dienen bij de beheersdienst KBO, of zegt u welke andere dienst u moet contacteren.

Externe link

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over hoe u uw gegevens laat aanpassen, vindt u op de pagina "Gegevens verbeteren".

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Beheersdienst KBO

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Beheersdienst van de KBO

Northgate II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Contact center 0800 / 120 33 
Helpdesk 02 / 277 64 00
email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Openingsuren:
09:00 - 12:00
14:00 - 16:00