Sancties en gerechtelijke procedures bij inbreuken op het auteursrecht

Auteursrechten gaan vergezeld van maatregelen die de naleving van deze rechten willen verzekeren.

De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden gevoerd om een einde te stellen aan inbreuken of om schadevergoeding te bekomen. Ernstige inbreuken op het auteursrecht worden zelfs beteugeld via het strafrecht waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Zie Handhaving van Intellectuele Eigendom: optreden tegen namaak, piraterij en andere inbreuken.

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link