Het werk behoort tot het publiek domein. Kan men het dan gratis en zonder toestemming gebruiken?

Een werk valt 70 jaar na de dood van de auteur in het publiek domein. Dit heeft niet altijd tot gevolg dat geen enkele toestemming meer gevraagd moet worden of dat geen enkele vergoeding verschuldigd is om het werk te mogen gebruiken. 

Er kunnen immers nog andere intellectuele eigendomsrechten op het werk rusten, zoals de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars en de producenten. Men zal in dat geval deze rechten moeten naleven en toestemming aan de betrokkenen (of aan hun collectieve beheersvennootschappen) vragen.

Soms wordt bepaalde inhoud onder het publiek verspreid met de vermelding “werken in het publiek domein”. Vaak zijn deze werken evenwel nog steeds beschermd door het auteursrecht. De verwijzing naar het publiek domein dient dan eerder te worden begrepen als een toestemming tot vrij gebruik van het werk. Het is in deze gevallen wel raadzaam om de werkelijke gebruiksvoorwaarden goed na te lezen omdat die soms enkel een gebruik voor loutere privédoeleinden toestaan.

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link