Technische maatregelen ter bescherming van werken (TPM) en DRM

Technische voorzieningen die het maken van kopieën beletten of in aantal beperken, decoders en Set-top-Boxen voor digitale televisie, technische applicaties zoals ‘video on demand’, kopieerbeveiligingen op spelconsoles, … al deze voorzieningen worden in het algemeen aangeduid als “technische beschermingsmaatregelen” (ook TPM wat staat voor Technical Protection Measures) of DRM (Digital Rights Management)

Deze technische beschermingsmaatregelen dienen ertoe om gebruikers te beletten om bepaalde handelingen met betrekking tot een werk, zoals het maken van kopieën of het bekijken van een werk op een andere dan de voorziene drager, te verrichten.

De wet verbiedt om deze systemen te omzeilen. Het “kraken” van technische beschermingsmaatregelen wordt bestempeld als een inbreuk op het auteursrecht en kan dus vervolgd worden voor de rechtbank. Dit is ook zo voor het verschaffen van de middelen om beschermingsmaatregelen te kraken (bijvoorbeeld speciaal geschreven omzeilingsoftware).  

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link