Tekeningen en modellen

De vormgeving van een product speelt een belangrijke strategische rol voor de ontwerper. Tussen twee producten met eenzelfde kwaliteit zal de consument vaak de voorkeur geven aan de meest esthetische vorm. 

Daarom kiezen veel ondernemingen en ontwerpers ervoor om het uiterlijk van hun producten te beschermen door ze als tekening of model te registreren.

Het tekeningen- of modellenrecht kent aan de houder exclusieve rechten toe op dit uiterlijk van producten.

De bescherming van een tekening of model kan men voor het Belgisch grondgebied bekomen door het aanvragen van een Benelux tekening- of modelrecht (geldig op het grondgebied van de drie Benelux landen : België, Nederland en Luxemburg) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele EigendomExterne link (BBIE). 

Deze bescherming wordt geregeld door het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendomExterne link

Welke rechtsmiddelen zijn voorhanden bij inbreuken op het tekeningen- of modellenrecht?

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link