Verzameling van uitvindingsoctrooien

De wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984 bepaalt in haar artikel 25 § 2: "De Dienst publiceert integraal de verleende octrooien. De kenmerkende bestanddelen van deze octrooien worden eveneens gepubliceerd in de Verzameling...".

Deze Verzameling komt aan deze wettelijke verplichting tegemoet doordat zij aan het publiek een samenvatting van de beschrijvingen van de Belgische octrooien alsmede tabellen en diverse inlichtingen verschaft.

De lezer wordt er speciaal op gewezen dat de noodwendig bondige samenvattingen opgenomen in de «Verzameling der uitvindingsoctrooien» niet volstaan om de omvang van de rechten vast te stellen waarop de eigenaar van het octrooi aanspraak maakt. Daarvoor is het noodzakelijk de integrale tekst van het octrooi te raadplegen.

  • Doel van de Verzameling der uitvindingsoctrooien
  • Laatst toegevoegd maand op de site: Juli 2012

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link