Kwekersrecht

Tulpen of rozen met een nieuwe kleur, aardappelplanten die vorstbestendiger zijn, appels met een hoger vitamine C gehalte of tomaten met langere bewaartijd… Om plantenrassen via kweekprogramma’s te verbeteren moet heel wat tijd en geld worden geïnvesteerd. Omdat planten relatief eenvoudig kunnen worden vermeerderd eens ze op de markt zijn, is het belangrijk nieuwe en waardevolle plantenrassen te beschermen met een intellectueel eigendomsrecht om een zeker rendement op deze investeringen te garanderen.

 Appelen Jonagold                               

Jonagold appel  (bron wikipedia)       

Aardappelen Nicola

Nicola aardappel (bron wikipedia)

Tomaat PrinceExterne link

 Prince tomaat (Externe linkwww.plantaardig.comExterne link)              

Wanneer uw plantenras aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals

  • nieuwheid,

  • onderscheidbaarheid,

  • homogeniteit en

  • bestendigheid,

kunt u een Belgisch kwekersrecht aanvragen. Indien u ook in het buitenland bescherming wenst, biedt het communautaire kwekersrechtExterne link bescherming voor de gehele Europese Unie of kunt u zich wenden tot de bevoegde nationale bureaus wanneer u buiten de Europese Unie of slechts in enkele Europese landen bescherming beoogt.

Een kwekersrecht zal de kweker een aantal exclusieve rechten verlenen op het

  • telen en

  • verhandelen van het nieuwe plantenras.

Niemand anders zal zonder toestemming van de kweker het recht hebben het beschermde plantenras voort te brengen of te verhandelen. Wel zijn er een aantal uitzonderingssituaties waarin de toestemming van de kweker niet vereist is.

Kwekersrechten zijn tussen de 25 tot 30 jaar geldig, tenzij ze vroeger vervallen, bijvoorbeeld wanneer de kweker verzuimt de instandhoudingstaksen te betalen.

Zoals bekend hebben evoluties in de sector van de biotechnologie ervoor gezorgd dat planten ook via andere dan ‘natuurlijke’ kweekprogramma’s kunnen worden vermeerderd.

Door kunstmatig bepaalde genen te wijzigen, is het bijvoorbeeld mogelijk om

  • planten robuuster te maken ten aanzien van plagen of insecticiden of om

  • de gemiddelde opbrengsten te verhogen.

Indien de voorwaarden zijn vervuld, komen dergelijke biotechnologische uitvindingen ook in aanmerking voor bescherming door het octrooirecht

Hoe dwing ik als houder van een kwekersrecht mijn rechten af? Wat doe ik bij een inbreuk? Zie namaak, piraterij en handhaving

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link