Contactpunten “Intellectuele eigendom” in het buitenland

Met het oog op een coherente en globale aanpak van de problematiek, zal de Dienst zijn actie coördineren met de nationale (regionale en federale) en internationale instellingen die bevoegd zijn om de toegang van de Belgische ondernemingen tot de markten in het buitenland te bevorderen.

Nuttige links

Op nationaal niveau  

 • Federale Agentschap voor buitenlandse handelExterne link
  Het Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert de handelsmissies voorgezeten door Z.K.H. Prins Filip en beheert een gemeenschappelijk documentatiefonds. Dit Agentschap is een dienstverlenend centrum voor de drie gewestelijke organisaties voor exportbevordering. De site van ABH geeft informatie zoals publicaties, bulletins, initiatieven en statistieken voor ondernemers die exporteren of daar mee willen beginnen. 
 • Flanders Investment and TradeExterne link   (FIT)
  F.I.T. is een instelling van het Vlaamse Gewest die Vlaamse ondernemers een ambitieus actieprogramma biedt, met een uitgebalanceerde mix van handelsbevorderende acties. F.I.T. signaleert bijvoorbeeld opportuniteiten bij internationale projecten en biedt een antwoord op vragen over landen of sectoren, handelsgebruiken en –reglementering. U kunt eveneens bij F.I.T. terecht voor contactgegevens van buitenlandse prospects, partners voor samenwerkingsverbanden enz. F.I.T. bezit eveneens experts in het buitenland die u raad kunnen geven hoe u met uw product of dienst dat stuk buitenland kan veroveren waar zij thuis zijn.  
 • Wallonia Foreign Trade and Investment AgencyExterne link    (AWEX)
  AWEX is een instelling van het Waals Gewest bevoegd voor de promotie van de handel in het buitenland en van het onthaal van buitenlandse investeerders. De missie van AWEX bestaat enerzijds in het bijstaan van de ondernemingen die wensen te exporteren en anderzijds in het aantrekken van buitenlandse investeerders naar Wallonië.
 • Brussels ExportExterne link
  Brussel Export groepeert drie organisaties namelijk de Directie Buitenlandse Handel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Brussel Export helpt Brusselse ondernemingen om hun producten en diensten te exporteren. Hun site bevat informatie over hun handelsattachés in de wereld, financiële steun en leningen met alfabetische trefwoordenlijst, adressen, links alsook informatie over zakelijke gebruiken en gewoontes van andere landen.

 

Binnen de Europese Unie

 

Op internationaal niveau

 

U kunt een lijst van de nationale diensten van intellectueel eigendom in het buitenlandExterne link op de website van WIPO vinden.

  

Betreffende China  

 • China IPR-Helpdesk voor kmo’s: http://www.china-iprhelpdesk.eu/index.phpExterne link
  De IPR-helpdesk verstrekt praktisch advies op maat van de Europese bedrijven die op de Chinese markt werkzaam zijn. U vindt hier zowel informatie over het managen van IPR (licenties, onderzoek en ontwikkeling, verkoop en distributie,…), als over de manier om ze te doen naleven. 
 • EU-China trade project: http://www.euchinawto.org/index.phpExterne link
  Dit project is in 2004 gelanceerd om de handelsrelaties tussen de EU en China te verstevigen, en China te ondersteunen bij zijn integratie in de wereldhandel en andere politieke en economische hervormingen. Het project wordt ondersteund door het Chinese ministerie van handel en de Europese Commissie, en bestaat uit verschillende componenten waarin alle belangrijke elementen van internationale handel worden besproken, waaronder intellectuele eigendom. 
 • EU-China project on the protection of intellectual property rights (IPR2): www.ipr2.orgExterne link
  IPR2 is een programma tussen de Chinese en de Europese overheden en industrieën met als doel de efficiëntie van IPR handhaving in China te verhogen. Hiertoe wordt er een dialoog tussen experten georganiseerd om kennis uit te wisselen en beste praktijken te detecteren. Ook industriegroeperingen worden ingeschakeld in dit project.   
 • Delegatie van de Europese Commissie in China: http://www.delchn.ec.europa.eu/Externe link
  De EU Delegatie vertegenwoordigt de Europese Commissie in China, en verdedigt de posities en de belangen van de Europese Unie bij de Chinese overheid. 
 • De Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China: http://www.europeanchamber.com.cnExterne link.
  De Europese Kamer van Koophandel vertegenwoordigt de Europese industrieën in China. Ze voorziet hiertoe onder meer in een communicatiekanaal met de economische en politieke verantwoordelijken in China en in Europa tot op het hoogste niveau. Ze monitort eveneens China’s vooruitgang met betrekking tot markttoegang, en lobbyt over allerhande handelsvraagstukken. 

 

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link