De Raad voor het Kwekersrecht

Inzake kwekersrechten wordt de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bijgestaan door de Raad voor het kwekersrecht. Deze wetenschappelijke raad is samengesteld uit personen die een bijzondere kennis bezitten op het gebied van

  • intellectuele rechten,
  • genetica,
  • plantkunde of
  • fytotechnica.

De Raad omvat een centrale afdeling en de volgende vijf afdelingen:

  • de afdeling van landbouwgewassen,
  • de afdeling van groenten en fruit,
  • de afdeling van niet-eetbare tuinbouwproducten,
  • de afdeling van bosbouwgewassen,
  • de juridische afdeling.

De voorzitters van deze vijf afdelingen zetelen in de centrale afdeling. 

De Raad voor het kwekersrecht verleent advies aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom met betrekking tot, bijvoorbeeld, beslissingen over het verlenen van kwekerscertificaten of de wijziging van de wetgeving.

Het secretariaat van de Raad voor het Kwekersrecht wordt verzorgd door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

 

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link