Internationale organisaties

Intellectuele Eigendom 

Octrooien:

Merken

Tekeningen of Modellen 

Kweekproducten

Andere 

PATLIB Centra

Gewesten

Nationale Diensten

 Internationale helpdesk

Andere nuttige links

  • Dienst voor Wetenschappelijke en Technische InformatieExterne link
  • Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. De buitenlandse vennootschappen met een Belgische inrichting (onderworpen aan de belasting van niet-inwoners/venn.) kunnen de aftrek voor octrooi-inkomsten bekomen onder dezelfde voorwaarden als Belgische vennootschappen: http://www.fiscus.fgov.beExterne link, directe belastingen
  • ExploradisExterne link 

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link