Algemene informatie: statistieken 2011

Statistieken inzake octrooien en certificaten van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2011:

 • Nationaal octrooi;
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat;
 • Europees octrooi;
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT);
 • Kwekerscertificaat.

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

763 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 634 van zij die in België resideren;
599 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 560 van zij die in België resideren;
164 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 74 van zij die in België resideren;
226 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 174 van zij die in België resideren;
522 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands ingediend waarvan 458 van zij die in België resideren;  
14 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits ingediend waarvan 2 van zij die in België resideren.

De elf grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) AGC GLASS EUROPE
2) RENSON SUNPROTECTION N.V.  
3) CNH BELGIUM N.V.
4) BEKAERT
5) GEOSEA N.V.
6) SARA LEE N.V. / KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
7) NIKO N.V. 
8) MAKANGA ZHOFEF
9) UNILIN B.V.B.A.
10) FINDES B.V.B.A.
11) PICANOL

(39) BE
(35) BE
(28) BE
(15) BE
(10) BE
(10) BE
(10) BE
(8) BE
(8) BE
(7) BE
(7) BE

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

DE 19 
CY 3 
IS 1

NL 39  
IT  4  
GB 3

FR 11 
US  9 
AU  2

CN 1 
HK 1
IL  2

JP  5 
GR 1 
SG 3

ES 4  
CH 1 
LU 14

IN 1   
 
XX 3

  

 • 53 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 119 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

 

 • Verleende octrooien

541 verleende nationale octrooien waarvan 529 voor een maximale duur van 20 jaar en 12 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 41 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 5 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 7 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werden ingediend;
 • 3 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werd verleend.

Europees octrooi

 • 30 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 45787 Europese octrooien die België aanduiden werden door het Europees Octrooibureau verleend.

 

 • Ingediende vertalingen

 • 5876 officiële vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden, werden ingediend, waarvan 3795 in het Frans, 1260 in het Nederlands en 821 in het Duits.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 72 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat

 • 2 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend;
 • 0 kwekerscertificaat werden verleend.

 

 

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link