Algemene informatie : statistieken 2010

Statistieken inzake octrooien en certificaten van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2010:

 • Nationaal octrooi;
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat;
 • Europees octrooi;
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT);
 • Kwekerscertificaat.

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

761 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 622 van zij die in België resideren;
601 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 562 van zij die in België resideren;
160 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 60 van zij die in België resideren;
255 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 194 van zij die in België resideren;
492 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands ingediend waarvan 427 van zij die in België resideren;  
13 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits ingediend waarvan 0 van zij die in België resideren.

De zeven grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) FLOORING INDUSTRIES LTD
2) AGC FLAT GLASS EUROP  
3) CNH BELGIUM N.V.
4) ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.
5) Renson Sunprotection Screens N.V.
6) BOERMANS WILLY
7) PICANOL 

(20) LU
(18) BE
(13) BE
(12) BE
(10) BE
(10) BE
(6)   BE

 

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

 

DE 20 
CY 1 
IS 0

NL 30  
IT 0  
FI 1

FR 17 
CZ 2
NZ 1

FR 11 
HK 0
IL  2

JP 10 
 
SE 2

IE 0  
TW 7 
HU 0

ES 0  
CH 2 
BU 01

LU 26
 
IN 0

 
 
 • 55 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 22 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

 

 • Verleende octrooien

532 verleende nationale octrooien waarvan 428 voor een maximale duur van 20 jaar en 104 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 42 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 14 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 2 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werden ingediend;
 • 1 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werd verleend.

Europees octrooi

 • 32 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 40000 Europese octrooien die België aanduiden werden door het Europees Octrooibureau verleend.

 

 • Ingediende vertalingen

 • 5269 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden, werden ingediend, waarvan 3709 in het Frans, 993 in het Nederlands en 567 in het Duits.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 87 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat

 • 4 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend;
 • 0 kwekerscertificaat werden verleend.

 

  

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link