Algemene informatie : statistieken 2009

Statistieken inzake octrooien en certificaten van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2009:

 • Nationaal octrooi;
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat;
 • Europees octrooi;
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT);
 • Kwekerscertificaat.

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

819 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 662 van zij die in België resideren;
675 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 618 van zij die in België resideren;
144 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 44 van zij die in België resideren;
289 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 171 van zij die in België resideren;
569 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands ingediend waarvan 434 van zij die in België resideren;  
11 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits ingediend waarvan 0 van zij die in België resideren.

De tien grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.
2) CNH BELGIUM N.V.
3) FLOORING INDUSTRIES LTD SARL
4) RENSON VENTILATION
5) DREDGING INTERNATIONAL N.V.
6) AGC FLAT GLASS EUROP
7) SMET ERIK 
8) MEYKENS JAAK
9) ALBANESE FRANCESCO
10) PICANOL N.V.

(22) BE
(21) BE
(18) LU
(15) BE
(13) BE
(11) BE
(10) BE
(9)   BE
(8)   BE
(8)   BE

 
Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:
 

NL 31 
IT 3 
LV 0

CY 6  
FI 4 
FR 14

DE 27 
IT 3 
JP 6

LU 22 
ES 3
CH 1

TR 1  
GB 7 
US 11

  
XX 11 

 
 
 • 43 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 4 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

 

 • Verleende octrooien

364 verleende nationale octrooien waarvan 234 voor een maximale duur van 20 jaar en 130 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 55 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 55 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 4 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werden ingediend;
 • 3 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werden verleend.

Europees octrooi

 • 62 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 34450 Europese octrooien die België aanduiden werden door het Europees Octrooibureau verleend.

 

 • Ingediende vertalingen

 • 8461 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden, werden ingediend, waarvan 7224 in het Frans, 1096 in het Nederlands en 139 in het Duits.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 62 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat

 • 0 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend;
 • 1 kwekerscertificaat werd verleend.

 

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link