Algemene informatie : statistieken 2008

Statistieken inzake octrooien en certificaten van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2008:

 • Nationaal octrooi;
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat;
 • Europees octrooi;
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT);
 • Kwekerscertificaat.

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

708 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 573 van zij die in België resideren;
597 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 549 van zij die in België resideren;
111 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 24 van zij die in België resideren;
271 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 203 van zij die in België resideren;
432 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands ingediend waarvan 370 van zij die in België resideren; 
5 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits ingediend waarvan 0 van zij die in België resideren.

De elf grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.  
2) FLOORING INDUSTRIES LTD SARL  
3) PICANOL N.V.
4) ALBANESE Francesco
5) REYNAERS ALUMINIUM N.V. 
6) CENTRE DE RECHERCHE METALLURGIQUES  
7) BECOFLEX S.A.
8) DREDGING INTERNATIONAL N.V.
9) I.R.I.S.S.A.
10) NV MICHEL VAN DE WIELE
11) UNIBIND LTD

(12) BE
(10) LU
(10) BE
(7)   BE
(7)   BE
(6)   BE
(5)   BE
(5)   BE
(5)   BE
(5)   BE
(5)   CY

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

NL 29
IT  4
LV 1

DE 23
CN 3
LY  1

JP 12
CZ 2
NZ 1

FR 11
GB 2
NO 1

US 11 

PL 1

CY 5  
DK 1
SK 1

ES 4 
FI  2  
SE 1

CH 4
KR 1 

 
 • 32 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 32 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

 

 • Verleende octrooien

526 verleende nationale octrooien waarvan 303 voor een maximale duur van 20 jaar en 223 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 43 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 39 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 6 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werden ingediend;
 • 6 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werden verleend.

Europees octrooi

 • 51 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 37583 Europese octrooien die België aanduiden werden door het Europees Octrooibureau verleend.

 

 • Ingediende vertalingen

 • 8461 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden, werden ingediend, waarvan 7224 in het Frans, 1096 in het Nederlands en 139 in het Duits;
 • 27 vertalingen van conclusies van een Europees octrooiaanvraag werden ingediend.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 106 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat

 • 5 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend;
 • 0 kwekerscertificaat verleend.

  

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link