Algemene informatie: statistieken 2007

Statistieken inzake octrooien van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2007:

 • Nationaal octrooi
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat
 • Europees octrooi
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT)
 • Kwekerscertificaat

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

617 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 454 van zij die in België resideren.
492 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 432 van zij die in België resideren.
125 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 21 van zij die in België resideren.
247 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 153 van zij die in België resideren.
358 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands waarvan 298 van zij die in België resideren.
9 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits waarvan 1 in België resideren.

De zeven grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) ATLAS COPCO AIRPOWER
2) FLOORING INDUSTRIES LTD.
3) LAUREYSSENS DIRK
4) ZAHORANSKY AG
5) AFTON CHEMICAL CORPORATION
6) ALBANESE Francesco
7) SUMITOMO CHEMICAL COMPAGNY LTD

(11) BE
(9) IE
(7) BE
(7) DE
(6) US
(6) BE
(6) JP

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

DE 30
CY 5
IS 2

NL 28
IT 4
FI 2

FR 21
HK 4
IL 1

JP 16
GB 3
PT 1

US 10
Secret 3
SE 1

IE 9
TW 2
HU 1

ES 8
CH 2
BU 1

LU 7
IN 2
 

 • 31 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 49 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.
 • Verleende octrooien

519 verleende nationale octrooien waarvan 292 voor een maximale duur van 20 jaar en 227 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 80 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 35 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 8 aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werd ingediend;
 • 10 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werden verleend.

Europees octrooi

 • 72 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 32651 Europese octrooien die België aanduiden werden verleend.
 • Ingediende vertalingen

9430 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden werden ingediend, waarvan 8646 in het Frans, 762 in het Nederlands en 22 in het Duits;
27 vertalingen van conclusies werden ingediend.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 132 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat

 • 0 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend.
 • 2 kwekerscertificaten werden verleend, waarvan 1 in Duitsland en 1 in Nederland resideert.
 • 254 kwekerscertificaten waren geldig eind van het jaar 2007.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link