Algemene informatie: statistieken 2006

Statistieken inzake octrooien van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2006:

 • Nationaal octrooi
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat
 • Europees octrooi
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT)
 • Kwekerscertificaat

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag
 • 648 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 491 van zij die in België resideren.
  521 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 465 van zij die in België resideren.
  127 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 26 van zij die in België resideren.
  240 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 165 van zij die in België resideren.
  399 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands waarvan 324 van zij die in België resideren.
  9 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits waarvan 2 in België resideren.

1) ATLAS COPCO AIRPOWER
2) FLOORING INDUSTRIES LTD.
3) LAUREYSSENS DIRK
4) MICHEL VAN DE WIELE N.V.
5) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
6) PICANOL N.V 
7) UNIBIND (CYPRUS) LTD.
8) ROBERT BOSCH GmbH
9) VAN DAELE Johan

(20) BE
(12) IE
(9) BE
(9) BE
(9) BE
(7) BE
(7) CY
(6) DE
(6) BE

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

NL 40
ES 4
PT 2

DE 25
TW 4
BI 1

US 12
IT 4
KR 1

FR 12
GB 3
BZ 1

IE 12
CN 3
SK 1

CY 10
CH 2
ZA 1

LU 9
AT 2
MU 1

JP 4
IL 2
SE 1

 • 33 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 48 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie: Niet beschikbaar

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die niet in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie: Niet beschikbaar

 • Verleende octrooien

547 verleende nationale octrooien waarvan 467 voor een maximale duur van 20 jaar en 208 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat:

 • 35 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 22 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 6 aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werd ingediend;
 • 0 aanvullende beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werden verleend.

Europees octrooi

 • 132 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 35523 Europese octrooien die België aanduiden werden verleend.

Ingediende vertalingen

 • 11271 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden werden ingediend, waarvan 10367 in het Frans, 885 in het Nederlands en 19 in het Duits;
 • 37 vertalingen van conclusies werden ingediend.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 139 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat:

 • 1 aanvraag voor een kwekerscertificaat werd bij de DIE ingediend, dat in Duitsland resideert.
 • 8 kwekerscertificaten werden verleend, waarvan 3 in België resideren, 3 in Duitsland resideren, 1 in Nederland resideert en 1 in USA resideert.
 • 255 kwekerscertificaten waren geldig eind van het jaar 2006.  

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link