Algemene informatie: statistieken 2005

Statistieken inzake octrooien van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2005:

 • Nationale octrooi
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat
 • Europees octrooi
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT)
 • Kwekerscertificaat

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

622 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 517 van zij die in België resideren.
520 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 492 van zij die in België resideren.
102 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 24 van zij die in België resideren.
253 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 193 van zij die in België resideren.
364 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands waarvan 322 van zij die in België resideren.
4 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits waarvan 1 van zij die in België resideren.

De tien grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) ATLAS COPCO AIRPOWER
2) MICHEL VAN DE WIELE N.V.
3) FLOORING INDUSTRIES LTD.
4) GLAVERBEL
5) PICANOL N.V 
6) LAUREYSSENS DIRK
7) UNIBIND (CYPRUS) LTD.
8) CENTRE DE RECH. METAL.
9) ALBANESE FRANCESCO
10) KONINGS LUCIEN

(18) BE
(11) BE
(10) IE
(9) BE
(9) BE
(9) BE
(8) CY
(7) BE
(7) BE
(7) BE

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

NL 18
TW 3
BR 1

FR 12
GB 3

US 11
AT 2

DE 11
CA 1

IE 11
FI 1

ES 10
CH 1

CY 10
HK 1

JP 9
KR 1

 • 37 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 45 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie: Niet beschikbaar

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die niet in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie: Niet beschikbaar

 • Verleende octrooien

709 verleende nationale octrooien waarvan 467 voor een maximale duur van 20 jaar en 242 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 39 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 26 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 1 aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werd ingediend;
 • 1 aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werd verleend.

Europees octrooi

 • 293 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 28895 Europese octrooien die België aanduiden werden verleend.

Ingediende vertalingen

 • 9567 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden werden ingediend, waarvan 8849 in het Frans, 700 in het Nederlands en 18 in het Duits;
 • 47 vertalingen van conclusies werden ingediend.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 192 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat

 • 5 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend, waarvan 3 van zij die in Duitsland resideren en 2 van zij die in de Nederland resideren.
 • 4 kwekerscertificaten werden verleend, waarvan 2 van zij die in Duitsland resideren en 2 van zij die in Nederland resideren.
 • 270 kwekerscertificaten waren geldig eind van het jaar 2005.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link