Algemene informatie: statistieken 2004

Statistieken inzake octrooien van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2004:

 • Nationaal octrooi
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat
 • Europees octrooi
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT)
 • Kwekerscertificaat

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

636 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 514 van zij die in België resideren.
515 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 491 van zij die in België resideren.
121 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 23 van zij die in België resideren.
251 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 180 van zij die in België resideren.
383 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands waarvan 334 van zij die in België resideren.
1 nationale octrooiaanvraag werd ingediend in het Duits waarvan 0 van zij die in België resideren.

De negen grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) LAUREYSSENS DIRK
2) PICANOL N.V 
3) ATLAS COPCO AIRPOWER
4) MICHEL VAN DE WIELE N.V.
5) CENTRE DE RECH. METAL.
6) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA
7) FLOORING INDUSTRIES LTD.
8) FRANK JAN
9) UNIBIND (CYPRUS) LTD.

(15) BE
(14) BE
(12) BE
(11) BE
(7) BE
(7) JP
(5) IR
(5) BE
(5) CY

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

NL 27
GB 4

DE 19
IT 3

JP 14
CH 2

FR 12
AV 2

US 8
CA 1

LU 7
FI 1

CY 7
DK 1

TW 5
KR 1

 • 42 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 57 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie:

22 (A01)

Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Hunting; Trapping; Fishing

24 (A47)

Furnitures

26 (A61)

Medical or veterinary science; Hygiene

19 (A63)

Sports; Games; Amusements

60 (B60-69)

All vehicles

26 (D03)

Weaving

25 (E04)

Buildings

20 (F03)

Machines or engines for liquids

18 (G01)

Measuring

18 (G06)

Computing; Calculating; Counting

0 (A61K)

Preparations for medical, dental or toilet purposes

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die niet in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie:

4

4

(A47)

NL

Furnitures

3

(B62)

NL

Brushware

5

(D03)

JP

Weaving

3

(F04)

US

Positive displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids

0

(A61K)

 

Preparations for medical, dental or toilet purposes

 • Verleende octrooien

715 verleende nationale octrooien waarvan 448 voor een maximale duur van 20 jaar en 267 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 26 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 21 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 3 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werden ingediend;
 • 2 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werden verleend.

Europees octrooi

 • 3229 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 30311 Europese octrooien die België aanduiden, werden verleend.

Ingediende vertalingen

 • 11278 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden werden ingediend, waarvan 10472 in het Frans, 780 in het Nederlands en 26 in het Duits;
 • 59 vertalingen van conclusies werden ingediend.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 183 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Kwekerscertificaat

 • 7 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend, waarvan 4 van zij die in België resideren, 2 van zij die in Duitsland resideren en 1 van zij die in de Verenigde Staten resideren;
 • 6 kwekerscertificaten werden verleend, waarvan 1 van zij die in België resideren en 5 van zij die in Duitsland resideren;
 • 315 kwekerscertificaten waren geldig eind van het jaar 2004.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link