Algemene informatie: statistieken 2003

Statistieken inzake octrooien van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2003:

 • Nationaal octrooi
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat
 • Europees octrooi
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT)
 • Kwekerscertificaat

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

681 nationale octrooiaanvragen werden ingediend waarvan 517 van zij die in België resideren;
524 nationale octrooiaanvragen zonder voorrang werden ingediend waarvan 486 van zij die in België resideren;
157 nationale octrooiaanvragen met voorrang werden ingediend waarvan 31 van zij die in België resideren;
323 nationale octrooiaanvragen werden in het Frans ingediend waarvan 211 van zij die in België resideren;
352 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Nederlands waarvan 305 van zij die in België resideren;
6 nationale octrooiaanvragen werden ingediend in het Duits waarvan 1 van zij die in België resideren.

De zes grootste indieners van nationale octrooiaanvragen:

1) PICANOL N.V 
2) ATLAS COPCO AIRPOWER
3) GLAVERBEL
4) CENTRE DE RECH METAL
5) BAKER HUGHES INCORPORATED
6) FLOORING INDUSTRIES LTD.

(10) BE
(8) BE
(8) BE
(8) BE
(8) US
(6) IR

Verdeling van de indieners van een nationaal octrooi uit het buitenland:

DE 28
CY 5
FI 1

NL 22
IE 5
IL 1

US 20
CH 5
BI 1

JP 20
IN 4
IR 1

FR 20
GB 4

LU 9
IT 2
 

TW 6
CA 1

ES 6
AT 1

 • 26 intrekkingen van een nationale octrooiaanvraag;
 • 64 verwerpingen van een nationale octrooiaanvraag.

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie:

15 (A01)

Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Hunting; Trapping; Fishing

26 (A47)

Furnitures

23 (A61)

Medical or veterinary science; Hygiene

19 (A63)

Sports; Games; Amusements

59 (B60-69)

All vehicles

17 (D03)

Weaving

35 (E04)

Buildings

0 (A61K)

Preparations for medical, dental or toilet purposes

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door zij die niet in België resideren volgens bepaalde onderwerpen van de internationale classificatie:

8

(E21)

US

Earth drilling; Mining

5

(F04)

US

Positive displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids

5

(A47)

DE

Furnitures

4

(A46)

DE

Brushware

6

(E)

NL

Fixed constructions

0

(A61K)

 

Preparations for medical, dental or toilet purposes

 • Verleende octrooien

620 verleende nationale octrooien waarvan 401 voor een maximale duur van 20 jaar en 219 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 24 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 31 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 2 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor fytofarmaceutische producten werden ingediend;
 • 4 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werden verleend.

Europees octrooi

 • 312 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 28126 Europese octrooien die België aanduiden, werden verleend.

Ingediende vertalingen

 • 12570 vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden werden ingediend, waarvan 11619 in het Frans, 934 in het Nederlands en 17 in het Duits;
 • 61 vertalingen van conclusies werden opgesteld;
 • Voor de 28126 Europese octrooien die België aanduiden, verleend in 2003 (B1), werden 12316 vertalingen ingediend waarvan 11419 in het Frans, 883 in het Nederlands en 15 in het Duits;
 • 275 vertalingen werden ingediend voor Europese octrooien die België aanduiden waarvan één B2 afgeleverd is geweest in 2003, waarvan 255 in het Frans en 20 in het Nederlands

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 235 internationale octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE.

Opmerking : Zie ook nog de statistieken van het WIPOExterne link en het EOBExterne link.

Kwekerscertificaat

 • 6 aanvragen voor een kwekerscertificaat werden bij de DIE ingediend, waarvan 1 van zij die in België resideren en 5 van zij die in Duitsland resideren;
 • 18 kwekerscertificaten werden verleend, waarvan 10 van zij die in België resideren, 5 van zij die in Duitsland resideren, 2 van zij die in Nederland resideren en 1 van zij die in Canada resideren;

350 kwekerscertificaten waren geldig eind van het jaar 2003.

 

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link