Algemene informatie: statistieken 2002

Statistieken inzake octrooien van de Belgische Dienst voor de Intellectuele eigendom (DIE) voor het jaar 2002:

 • Nationaal octrooi
 • Nationaal aanvullend beschermingscertificaat
 • Europees octrooi
 • Internationale octrooiaanvraag (PCT)

Nationaal octrooi

 • Octrooiaanvraag

748 gedeponeerde octrooiaanvragen, waarvan 600 door residenten in België; 521 nationale octrooiaanvragen gedeponeerd door een mandataris; 595 nationale octrooiaanvragen gedeponeerd zonder voorrang, waarvan 560 door residenten in België; 153 nationale octrooiaanvragen gedeponeerd met voorrang waarvan 40 door residenten in België.

De zeven grootste deposanten van nationale octrooiaanvragen:

1) ATLAS COPCO AIRPOWER

2) NV MICHEL VAN DE WIELE

3) CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES

4) DEFOSSE Guillaume

5) SCROLL TECHNOLOGIES

6) UNIBIND (CYPRUS) LTD

7) PICANOL N.V

(11) BE

(9) BE

(8) BE

(7) BE

(7) US

(6) CY

(6) BE

Verdeling van de deposanten van een nationale octrooiaanvraag die buiten België resideren:

US 48

TW 6

CA 1

JP 20

CY 5

TH 1

NL 15

ES 4

GE 1

DE 15

IE 3

CN 1

GB 12

CH 3

AT 0

FR 12

SY 2

SE 0

IT 10

KR 2

DK 0

LU 6

IN 2

FI 0

 • 35 intrekkingen van nationale octrooiaanvragen
 • 45 verwerpingen van nationale octrooiaanvragen

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door residenten in België volgens bepaalde materies van de internationale octrooiclassificatie: 

38 (A47)

inzake huishoudartikelen

52 ( B60-69)

inzake alle soorten voertuigen

24 ( E04)

inzake de bouw

0 (A61K )

inzake geneesmiddelen

Verdeling van de nationale octrooiaanvragen ingediend door niet-residenten in België volgens bepaalde materies van de internationale classificatie:

6 -

US

(F04)

inzake het verplaatsen van vloeistof, pomp

5 -

JP

(B28)

inzake steenwerken, op beton

3 -

IT

(A47)

inzake huishoudartikelen

3 -

DE

(C07)

inzake organische chemie

0

 

(A61K)

inzake geneesmiddelen

 • Verleende octrooien

526 afgeleverde nationale octrooien waarvan 325 voor een maximale duur van 20 jaar en 201 voor een maximale duur van 6 jaar.

Nationaal aanvullend beschermingscertificaat

 • 36 aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen werden ingediend;
 • 27 aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen werden verleend;
 • 7 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werden ingediend;
 • 4 aanvullende beschermingscertificaten voor fytofarmaceutische producten werden verleend.

Europees octrooi

 • 280 Europese octrooiaanvragen werden ingediend bij de DIE;
 • 20.256 Europese octrooien die België aanduiden, werden verleend door het Europees Octrooibureau.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

 • 203 internationale octrooiaanvragen (PCT) werden ingediend bij de DIE.

Opmerking : Zie ook nog de statistieken van het WIPOExterne link en het EOBExterne link.

 

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link