Domeinnamen

Domeinnamen zijn de adressen van internetpagina’s, bijvoorbeeld http://economie.fgov.beExterne link. Het zijn, in zekere zin, middelen tot communicatie tussen internetgebruikers.

Domeinnamen op zich worden niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht.

Wel kan de benaming waaruit de domeinnaam bestaat, zelf beschermd zijn door auteursrecht, merkenrecht, als geografische aanduiding, familienaam, handelsnaam of vennootschapsnaam. Het registreren van een domeinnaam die een dergelijke benaming omvat, kan dus een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten of de legitieme belangen van derden.

De regels met betrekking tot eventuele inbreuk op de rechten of belangen van derden variëren al naar gelang de domeinnaamhouder te goeder trouw handelt (bv. hij heeft zelf een concurrerend recht of belang op de benaming) dan wel te kwader trouw is (bv. de registratie gebeurde met het oog op het toebrengen van schade aan een andere partij die rechten op de gebruikte benaming bezit).

In het laatste geval spreekt men van cybersquatting.

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link