Intellectuele eigendom

Op deze webpagina's vindt u informatie over intellectuele eigendom. Doel is u wegwijs te maken in de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele rechten: auteursrecht, naburige rechten, octrooien, merken, tekeningen of modellen, databanken, kweekproducten, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, topografieën van halfgeleiders.

De webpaginae's geven u bovendien praktische informatie die nuttig kan zijn bij het beheer van uw intellectuele eigendomsrechten of van uw onderzoeks- en innovatieprojecten: u vindt er o.m. contactgegevens van organisaties waar u voor advies of financiering terecht kan, informatie over subsidies en fiscale maatregelen ter stimulering van innovatie, databanken van bestaande octrooien, tarieven, formulieren, enz.

De intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendom beschermt intellectuele creaties zoals werken, merken, uitvindingen, computerprogramma’s, enz. Op deze verschillende types creaties zijn specifieke regels van toepassing (auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht…).

Indien u informatie zoekt over een specifiek intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, octrooi, merk, tekening of model, kweekproduct, enz.), dan kunt u hier onmiddellijk de toepasselijke bepalingen vinden.

Waarschuwing

De wetten van 10 april en 19 april 2014 hebben boek XI "Intellectuele eigendom" ingevoegd in het Wetboek van economisch recht.

Twee koninklijke besluiten van 4 september 2014 regelen de inwerkingtreding van de bepalingen over de uitvindingsoctrooien en de aanvullende beschermingscertificaten (titel 1 en titel 2 van Boek XI): 22 september 2014. Sinds die datum veranderen zijn veel regels inzake uitvindingstrooien en ABC’s. U vindt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de webpagina boek XI Intellectuele eigendom.

Sommige pagina’s (“octrooien” en “ABC”) van de website zijn dus niet meer up-to-date; ze worden momenteel bijgewerkt.

Daarom wordt u aanbevolen zich te wenden tot de Dienst voor de Intellectuele Eigendom Contacten om na te vragen of de octrooi- en ABC-informatie die u wenst in te winnen nog steeds actueel is. U kunt ook een onafhankelijke professioneel raadplegen alvorens op te treden op basis van de inhoud van deze webpagina's.

 

Indien u zich vooraf een idee wenst te vormen over het type intellectueel eigendomsrecht dat eventueel van toepassing kan zijn op een muzikaal, audiovisueel of literair werk, foto’s, technische uitvindingen, een website, het design van een voorwerp, een computerprogramma, een tekening, een kledinglijn, een computerspel, een domeinnaam, een databank, enz., raadpleeg dan voor een overzicht van de verschillende rechten en het voorwerp dat ze beschermen de webpagina "Hoe bepaal ik welk intellectueel eigendomsrecht van toepassing is?".

Elektronisch beheer van octrooien en aanvullende beschermingscertificaten

BE-Benelux Patent Platform

Gemeenschappelijke vragen voor meerdere intellectuele eigendomsrechten

Innovatie en intellectuele eigendom

Instellingen en actoren in de intellectuele eigendom

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link