Wetboek van economisch recht - Boek VI

Wetboek van economisch recht - Boek VI: Marktpraktijken en consumentenbescherming

Titel 1. - Algemene principes

Titel 2. - Informatie van de markt

 • Hoofdstuk 1. - Algemene verplichting tot informatie van de consument
 • Hoofdstuk 2. – Prijsaanduiding
 • Hoofdstuk 3. - Benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten
 • Hoofdstuk 4. - Aanduiding van de hoeveelheid
 • Hoofdstuk 5. - Vergelijkende reclame
 • Hoofdstuk 6. - Promoties inzake prijzen
 • Hoofdstuk 7. - Diverse bepalingen

Titel 3. - Overeenkomsten met consumenten

 • Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk 2. - Overeenkomsten op afstand
 • Hoofdstuk 3. - Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
 • Hoofdstuk 4. - Openbare verkoop
 • Hoofdstuk 5. - Gezamenlijk aanbod
 • Hoofdstuk 6. - Onrechtmatige bedingen
 • Hoofdstuk 7. – Bestelbon
 • Hoofdstuk 8. – Bewijsstukken
 • Hoofdstuk 9. - Verlenging van overeenkomsten

Titel 4. - Verboden praktijken

 • Hoofdstuk 1. - Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten
 • Hoofdstuk 2. - Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten
 • Hoofdstuk 3. - Ongewenste communicaties
 • Hoofdstuk 4. - Verkoop met verlies

Titel 5. - Collectieve consumentenovereenkomsten

Titel 6. - Bijzondere regels inzake geregistreerde benamingen

Titel 7. – Slotbepalingen

Publicatiedatum :19/03/2009
Soort regelgeving:Wet