Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van internationale akten (BS 30.09.2007)

Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten :

  1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht , opgemaakt te Straatburg op 27 november 1963;
  2. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970;
  3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te Munchen op 5 oktober 1973;
  4. Verdrag betrffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975.
Publicatiedatum :28/05/2009
Soort regelgeving:Wet