Ministerieel besluit van 5 maart 2017 houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en van plaatsvervangende leden van de Raad Ambachtslieden

Ministerieel besluit van 5 maart 2017 houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en van plaatsvervangende leden van de Raad Ambachtslieden