Ministerieel besluit van 26 mei 2016 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden"

Ministerieel besluit van 26 mei 2016 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden"

Soort regelgeving:Ministerieel besluit