Marktwerking in België: horizontale screening van marktsectoren (2016)

Marktwerking in België
Horizontale screening van sectoren

De horizontale screening van marktsectoren 2016, opgesteld door het Prijzenobservatorium behandelt gedetailleerd de marktwerking in de Belgische economie, aan de hand van een analyse van meer dan 600 sectoren over de periode 2010-2014.

Uiteenlopende aspecten van de marktwerking, zoals de concentratie, toetredingsbarrières, de stabiliteit van de marktaandelen en de winstmarge, worden geanalyseerd aan de hand van verschillende indicatoren. Het rapport duidt de sectoren aan met een verhoogde kans op lacunes in de marktwerking, die een nadere analyse vergen. De resultaten in dit rapport vormen geen definitief oordeel maar een eerste stap in de analyse.

De verschillende sectoren die uit deze screening naar voren komen:

  • Netwerkindustrieën

  • Voedingsmiddelen en drankenindustrie

  • Metallurgie, producten van metaal en andere minerale producten

  • Netwerkdiensten zoals telecommunicatie en vervoer 

  • Groot- en kleinhandel

  • Verhuur

  • Diensten aan personen zoals verschaffen van accommodatie en medisch-sociale activiteiten

  • Bouwnijverheid

De verandering in en het niveau van de rendabiliteit werden eveneens geanalyseerd. Een alternatieve benadering werd ontwikkeld waarin ook de kosten van het gebruik van kapitaal worden ingerekend. De productie van bier en van elektronische onderdelen en de activiteiten van notarissen en van advocaten komen naar voor door hun opvallend hoge rendabiliteit.

Deze screening wordt ieder jaar gerealiseerd sinds 2015 (vorige rapport). Het methodologische kader werd ontwikkeld in 2011 in het kader van het project AGORA - MMS Monitoring of Markets and Sectors.

Publicatiedatum :22/02/2017
Uitgever :Instituut voor de Nationale Rekeningen
Auteur :Prijzenobservatorium
Categorie Publicatie:Statistieken , Statistieken - Economie