Cookbook Open Data

Dit document is een technische beschrijving van de bestanden die onder de licentie KBO Open Data worden aangeboden door de FOD Economie, K.M.O, Energie en Middenstand.

Deze bestanden bevatten publiek toegankelijke gegevens uit KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) en worden maandelijks bijgewerkt.