Verknal uw feest niet - Gebruik vuurwerk veilig!

Verpest uw feest niet
Gebruik uw vuurwerk veilig!Deze brochure bevat de grote lijnen van de wetgeving over
 • het onder zich houden,

 • het gebruik en

 • de verkoop

van feestvuurwerk dat aan het grote publiek verkocht mag worden.

Dit document is gericht aan

 • het grote publiek

 • de kleinhandelaars en

 • de verschillende openbare actoren

U vindt er

 • elementaire veiligheidsmaatregelen,

 • nuttige adressen,

 • praktische informatie en aanbevelingen,

 • inlichtingen over de administratieve procedures en

 • verwijzingen naar de geldende wetgeving. 

Publicatiedatum :09/11/2017
Uitgever :FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Categorie Publicatie:Consumenten , Veiligheid