Erkenning van aannemers. Bouwwerken

Thumbnail

Iedereen die een overheidsopdracht wil uitvoeren, heeft een erkenning nodig, als de prijs van het werk hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag. Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang aan te kunnen, moet de aannemer voldoende technisch bekwaam zijn en genoeg financiële draagkracht hebben. De erkenning houdt in dat de bevoegde regionale minister vaststelt, op advies van een commissie, dat dit inderdaad het geval is. 

Publicatiedatum :21/01/2011
Categorie Publicatie:Consumenten