Folder: "Personen met overmatige schuldenlast helpen"

Thumbnail

Lijdt u onder overmatige schuldenlast? De wetgeving inzake collectieve schuldenregeling kan u helpen. Meer info hieromtrent vindt u in deze folder.

Publicatiedatum :01/09/2016
Uitgever :FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Categorie Publicatie:Consumenten , Wetgeving en reglementering