Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Administratieve gecoördineerde tekst.

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd door  : de wet van 10 december 2009, de wet van 13 juin 2010, de wet van 29 december 2010, het koninklijk besluit van 3 maart 2011, de wet van 28 augustus 2011 en de wet van 27 november 2012.  Administratieve gecoördineerde tekst.

Publicatiedatum :01/10/2012
Categorie Publicatie:Wetgeving en reglementering