Handboek Veiligheid van speelterreinen

Thumbnail

Dit handboek (3de  editie) van 199 pagina's verduidelijkt het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen. 

Belangrijk bericht

Op 13/01/2014 werd een Erratum (PDF, 32.35 Kb) gepubliceerd.

Met bettreking tot de afmeting van de opvangzone en de algemene veiligheidseisen skatevoorzieningen.

Categorie Publicatie:Consumenten , Veiligheid