Belmed - Platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

Folder BELMED

Belmed is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie aan de consumenten en de ondernemingen.

Via Belmed kunnen consumentengeschillen buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

Publicatiedatum :08/03/2017
Uitgever :FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur :Belmed
Categorie Publicatie:Consumenten