De Belgische lonen in kaart gebracht in 2014

Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen leveren het meeste salaris op? Maakt de plaats van tewerkstelling een verschil uit en bestaat er nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen?

Het antwoord op deze vragen leest u in dit persbericht. De onderstaande bevindingen springen hierbij in het oog:

  • in 2014 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 3.414 euro bruto per maand;
  • de helft van de werknemers verdient meer dan 2.976 euro. 10 % van de loontrekkenden verdient op maandbasis minstens 5.178 euro;
  • het gemiddeld maandloon van een voltijds tewerkgestelde vrouw ligt 6 % onder het bedrag waarop mannen mogen rekenen. Indien de analyse wordt uitgebreid met de deeltijds tewerkgestelden, neemt de loonkloof tussen vrouwen en mannen toe tot 20 %;
  • de petrochemie betaalt de hoogste lonen. Het loonzakje ligt er 52 % boven het nationale gemiddelde. De laagste lonen zijn terug te vinden in de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
  • met een maandloon van 9.253 euro verdienen directeurs van grote ondernemingen het meest. Ze ontvangen viermaal het maandloon van kelners en barmannen, die gemiddeld 2.156 euro verdienen;
  • pendelen naar Brussel loont vanuit financieel oogpunt, aangezien werkgevers er een gemiddeld loon van 3.908 euro uitbetalen. In het arrondissement Dinant verdienen de werknemers het minst.
Soort persbericht:Persberichten statistieken , Statistieken - Arbeidsmarkt en levensomstandigheden
Datum: 28 juli 2016