Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers: de indicatoren staan op groen

Sterke stijging van het aantal ondernemingen en continue daling van de faillissementen

De FOD Economie heeft vandaag de tweede editie van de Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers voorgesteld in aanwezigheid van de minister van Zelfstandigen en KMO’s, Denis Ducarme.

Uit deze editie blijkt dat de meeste indicatoren positief zijn in 2016. Dit geldt zowel voor de indicatoren die de demografie van de kmo’s weerspiegelen als voor die welke de demografie van de zelfstandigen of het vrouwelijke ondernemerschap belichten.

Belangrijkste resultaten

Over de demografie van de kmo’s: 99,26 % van de btw-plichtige ondernemingen waren kmo’s in 2016. Hun aantal steeg met 4,18 % ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam aldus uit op 899.223 eenheden, wat de grootste toename is sinds 2009. In 2016 werden er 91.375 kmo’s opgericht, een stijging met 13,81 % ten opzichte van 2015.

Tot slot blijft de dalende trend in het aantal faillissementen zich voor het derde jaar op rij doorzetten: in 2016 legden 9.134 ondernemingen de boeken neer, tegenover nog 11.680 in 2013. De drie zwaarst getroffen sectoren waren de handel, de reparatie van auto’s en motorfietsen, de horeca en de bouwsector.

Soort persbericht:Algemeen economie , Ondernemingen en Zelfstandigen , Persberichten , Statistieken - Economie
Datum: 29 november 2017