Diesel en benzine in Belgische tankstations van goede kwaliteit

Resultaten van kwaliteitscontroles in 2016 nog beter dan vorige jaren

De benzine en diesel in de Belgische tankstations voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Slechts 3,3 % van de 8.610 gecontroleerde stalen bleken niet conform. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van Fapetro, het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten van de FOD Economie.

Controle in tankstations

Vorig jaar werden in totaal 8.610 benzine- en dieselstalen gecontroleerd uit de 3.100 Belgische tankstations. 287 stalen (3,3 %) bleken niet te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen.

De meest voorkomende problemen hebben te maken met de dampspanning, het vlampunt en de oxidatiestabiliteit. Bij de nacontrole bleken nog 39 stalen niet in orde: hiervoor werden 39 rocessen-verbaal opgemaakt, met boetes die opliepen tot 10.000 euro.

Deze resultaten van 2016 zijn iets beter dan de vorige jaren:

201420152016
Aantal gecontroleerde stalen in tankstations832969368610
Percentage non-conforme stalen4,3 %4,3 %3,3 %


Ook controles in privépompen en opslagplaatsen

Naast de controles van benzine- en dieselstalen in de publieke tankstations, neemt Fapetro ook stalen bij privépompen van particulieren en bedrijven (2.356 stalen), en in opslagplaatsen (299 stalen).

Bij de privépompen bleken 13 % van de stalen niet-conform, meestal toe te schrijven aan problemen bij de levering, de kwaliteit van de opslagtank en rotatie van de brandstofvoorraad. Bij de opslagplaatsen bleek 6 % niet conform.

Jaarverslaq 2016 van Fapetro

Soort persbericht:Persberichten
Datum: 04 september 2017