Barometer van de informatiemaatschappij 2017: Highly connected België staat nog voor grote uitdagingen

Brussel, 27 juli 2017 – Vandaag publiceert de FOD Economie de editie 2017 van zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij. België handhaaft zijn uitstekende connectiviteit en groeit verder door in een reeks andere indicatoren zoals e-commerce en 4G-dekking. Ons land moet evenwel aandachtig blijven daar de geregistreerde groei niet altijd toereikend is om de opgelopen achterstand te dichten, met name wat de penetratiegraad van mobiele breedband betreft.

De barometer geeft een overzicht van de veranderingen in de informatiemaatschappij in België, opgebouwd rond de 5 thema’s van het plan “Digital Belgium”. De barometer analyseert de prestaties van ons land in een nationale en internationale (vooral EU) context, met name op basis van de “Digital Agenda for Europe” (DAE) en de globale index “Digital Economy and Society Index” (DESI).

Raadpleeg de Barometer van de informatiemaatschappij 2017.

Soort persbericht:Persberichten
Datum: 27 juli 2017