Roam Like At Home treedt in werking

Vandaag treedt Roam Like at Home in werking. Vanaf nu mogen de mobiele operatoren geen tarieftoeslagen meer aanrekenen voor roamingdiensten binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Dat zijn naast de 28 lidstaten van de Europese Unie ook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Consumenten die op verplaatsing zijn in een van deze landen kunnen er de mobiele diensten gebruiken tegen hetzelfde tarief als in België.

Roaming staat voor het gebruik van mobiele diensten tijdens een verplaatsing in het buitenland. Het gaat zowel om gesprekken, sms’en als mobiel internet. De roamingdiensten waren heel lang onderworpen aan tarieftoeslagen waardoor ze heel duur waren in gebruik. Door Roam Like At Home mogen mobiele operatoren vanaf 15 juni 2017 voor roamingdiensten binnen de EER in principe geen extra kosten meer aanrekenen bovenop het tarief dat ze in het thuisland hanteren. Dat houdt in dat consumenten die gebruikmaken van de mobiele diensten in een land van de EER slechts het thuistarief moeten betalen.

De Europese regeling definieert het thuistarief als volgt:

  • het tarief dat in het land van herkomst wordt gehanteerd voor telefonische oproepen gedaan naar een netwerk van datzelfde land van herkomst;
  • het tarief dat in het land van herkomst wordt gehanteerd voor sms’jes verzonden naar een netwerk van datzelfde land van herkomst;
  • het tarief dat in het land van herkomst wordt gehanteerd voor dataverbruik (mobiel internet).

Dit betekent dat Belgische consumenten op verplaatsing in een ander land van de EER de mobiele diensten kunnen gebruiken tegen hetzelfde tarief als in België. Zij kunnen dus telefoneren en sms’en naar nummers binnen de EER voor dezelfde prijs van een gesprek of een sms in België naar een Belgisch netwerk. Hetzelfde geldt voor het dataverbruik: de kostprijs daarvoor is dezelfde als voor hun verbruik in België.

Wanneer een Belgische consument zich bijvoorbeeld in Frankrijk bevindt en naar een Belgisch nummer wil bellen of een ander nummer in een EER-land, en de bestemmeling bevindt zich in een land binnen de EER, dan betaalt hij hetzelfde als wanneer hij naar een ander Belgisch nummer vanuit België telefoneert.

Twee uitzonderingen

Het beginsel Roam Like At Home houdt echter twee uitzonderingen in:

  1. Operatoren mogen een beleid inzake redelijk gebruik implementeren om zich te beschermen tegen potentieel misbruik, bijvoorbeeld verbruik van roamingdiensten hoger dan het verbruik van binnenlandse diensten. In dat geval mogen de operatoren tarieftoeslagen aanrekenen en een extra kost factureren bovenop het thuistarief.
  2. Operatoren die de onderliggende kosten voor het aanbieden van Roam Like At Home niet kunnen recupereren, kunnen een afwijking aanvragen om extra kosten bovenop het thuistarief te mogen aanrekenen. Het gaat bijvoorbeeld om operatoren die niet over eigen netwerkinfrastructuur beschikken.

Deze twee uitzonderingen zijn bedoeld om misbruiken te voorkomen en om bepaalde operatoren in staat te stellen hun kosten te recupereren. Roam Like At Home moet hoe dan ook het overgrote deel van de consumenten toelaten de mobiele roamingdiensten te gebruiken tegen een prijs die overeenstemt met het thuistarief.

Opgelet! Roam Like At Home is niet van toepassing wanneer de consument zich in een land bevindt dat niet tot de EER behoort, zoals bijvoorbeeld Marokko, Turkije of de Verenigde Staten. Roam Like At Home is ook niet van toepassing wanneer iemand binnen de EER op verplaatsing is en telefoneert of sms’t naar landen buiten de EER.

Meer informatie over internationale roaming

Soort persbericht:Persberichten
Datum: 15 juni 2017