Een op vier geteste speelgoedartikelen te luid

Waarschuwing voor veel te luid speelgoedpistool

Uit een controlecampagne van de FOD Economie bleek dat 5 van de 21 geteste speelgoedartikelen te veel geluid maken en daardoor niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvereisten.

Eén speelgoedje bleek ook gevaarlijk voor jonge kinderen. Uiteindelijk werden drie artikelen uit de handel gehaald.

Opzet van de controlecampagne

De FOD Economie nam deel aan een Europese controlecampagne met 15 andere EU-landen om na te gaan of de speelgoedartikelen die geluid produceren, voldoen aan de wettelijke veiligheidsvereisten.

De controles hadden betrekking op het geluidsniveau, op de administratieve vereisten en op kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden (voor speelgoed bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar).

In totaal koos de FOD Economie 21 speelgoedartikelen bij webshops, distributeurs, fabrikanten en importeurs waarvan een vermoeden bestond dat ze niet-conform waren. Het ging onder andere om een speelgoed-gsm, autootje, microfoon, walkietalkie, trommel en fluitje.

Resultaten: 5 van de 21 artikelen te luid

Dertien van de 21 geteste speelgoedartikelen waren niet in orde met de wettelijke administratieve vereisten. De meest voorkomende tekortkomingen waren het ontbreken van technische documentatie, van de EG-verklaring van overeenstemming en van het woord “Waarschuwing”.

Bij zes speelgoedartikelen werden technische problemen vastgesteld. Eén speelgoedje, een fluitje bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar, had kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden met risico op verstikking. Vijf speelgoedartikelen produceerden een te hoog geluidsniveau: een trommel, een speelgoedpistool, een fietstoeter, een ratelaar en een fluitje.

Waarop letten bij aankoop van speelgoed?

  • Koop nooit speelgoed zonder CE-markering: dit is verplicht op alle speelgoed en hiermee verklaart de fabrikant dat het artikel aan de veiligheidsvereisten voldoet.
  • Let op voor speelgoed dat veel lawaai maakt: laat kinderen luid speelgoed nooit dicht bij hun oren gebruiken.
  • Lees de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen om zeker te zijn dat het speelgoed geschikt is voor de leeftijd van het kind.
  • Ga na of het adres van de fabrikant of importeur aanwezig is.
  • Koop speelgoed in betrouwbare winkels en webwinkels.

Als er zich een probleem voordoet

Als een consument vermoedt dat een speelgoedje niet veilig is, dan kan hij of zij dit steeds melden bij de FOD Economie via Belspoc

De complete resultaten voor België
 

Soort persbericht:Consumentenbescherming , Persberichten
Datum: 09 maart 2017